ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

 1. Správcem osobních údajů poskytnutých za účelem plnění předmětu smlouvy je prodávající: Daniela Kunz
  IČO: 07401744
  Telefon: +420739555470
  E-mail: ja@danielakunz.cz
  Kontaktní adresa/sídlo: Lesní 66, Holubice, PSČ: 252 65
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ, ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ

 1. Kupující bere na vědomí, že pro účely uzavření kupní smlouvy, její následné plnění (zpracování objednávky, poskytnutí služby/dodání digitálního produktu) a případného řešení práv z vadného plnění (reklamací) správce zpracuje a uchová v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen GDPR), jeho osobní údaje v následujícím rozsahu: jméno, příjmení, doručovací adresa, fakturační adresa, poznámka k objednávce, informace o provedené platbě, e-mail, telefonní číslo a evidenci nákupů.
 2. Právním základem pro zpracování osobních údajů je v souladu s článkem VI. odst. 1 písm. b) GDPR plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je kupující.

III. KATEGORIE PŘÍJEMCŮ/PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným subjektům než následujícím zpracovatelům:

 1. Pro nabídku produktů/služeb stávajícím zákazníkům formou obchodních sdělení využívám službu Mail Poet. Údaje jsou poskytnuty v následujícím rozsahu: e-mail, zákaznické číslo, jméno, příjmení, pohlaví odvozené z vašeho jména a evidence vašich nákupů. V tomto případě zasílám marketingové sdělení o produktech/službách souvisejících s produkty/službami, které jste si již zakoupili v minulosti. Zpracování provádím z důvodu realizace oprávněných zájmů (článek 6 odst. 1 písm. f) GDPR) v podobě omezeného přímého marketingu. Nevyžaduji tak se zasíláním těchto obchodních sdělení souhlas, ale je možné zasílání odmítnout během vytváření objednávky v posledním kroku nebo kdykoli později kliknutím na odkaz v zápatí e-mailu či vyjádřit námitku jinou cestou (telefon, e-mail). Odmítnutí zasílání těchto obchodních sdělení nemá vliv na dokončení objednávky.
 2. Pro nabídku produktů/služeb potenciálním zákazníkům či pouze registrovaným uživatelům formou obchodních sdělení využívám vaši e-mailovou adresu a datum registrace. Údaje poskytuji službě Mail Poet. Zpracování probíhá v tomto případě pouze na základě vašeho souhlasu, který je zcela dobrovolný. Souhlas udělujete při registraci či odesláním formuláře při zapsání k odběru novinek na mých stránkách. Váš souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na příslušný odkaz umístěný v každém obchodním sdělení či vyjádřit námitku jinou cestou (telefon, e-mail).
 3. Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovávám při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a prohlížených produktech. Na jejich základě je pak možné lépe zacílit reklamu, aby pro vás byla relevantnější, nebo přizpůsobit obsah webových stránek tak, aby zahrnoval produkty/služby, o které jste projevili zájem. Zpracování je možné pouze na základě vašeho souhlasu s používáním příslušných cookies. Tento souhlas udělujete používáním stránek www.danielakunz.cz/a informuje vás o tom spodní lišta na těchto stránkách. I tento souhlas je zcela dobrovolný. Souhlas s používáním cookies můžete kdykoli odvolat. K tomu je nutné, abyste v nastavení svého prohlížeče ukládání cookies pro stránky www.danielakunz.cz zakázali nebo váš prohlížeč přepnuli do anonymního režimu a již uložené cookies případně vymazali. Údaje získané prostřednictvím cookies poskytuji následujícím zpracovatelům: Facebook, Google LLC, Mail Poet. Žádnému ze zpracovatelů neposkytuji vaše identifikační údaje, takže na jejich straně není možné vás jako konkrétní fyzickou osobu identifikovat. Více informací o cookies naleznete níže.

IV. DOBA ULOŽENÍ

 1. Osobní údaje budou správcem uloženy po dobu nutnou ke splnění smlouvy (zpracování objednávky, dodání produktů/služeb) a dále po dobu zákonné záruky (24 měsíců, tj. 2 roky, od převzetí zboží) či po dobu poskytnuté záruky smluvní.
 2. Kupující bere na vědomí, že správce má dle § 31 zákona o účetnictví (č. 593/1991 Sb.) povinnost uschovat účetní doklady a účetní záznamy (faktury) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají (to znamená, pokud nakoupíte produkt/službu v průběhu roku 2020, musí být faktura uchována do konce roku 2025). Správce má také povinnost vyplývající z § 47 zákona o správě daní a poplatků (č. 337/1992 Sb.) uchovat fakturu po dobu 3 let od konce zdaňovacího období, v němž vznikla daňová povinnost související s fakturou (to znamená, pokud nakoupíte produkt/službu v průběhu roku 2020, musí být faktura pro účely daňového řízení uchována do konce roku 2023). Faktura obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, číslo objednávky a evidenci zakoupeného zboží.
 3. Kupující bere rovněž na vědomí, že správce má dle § 35 zákona o dani z přidané hodnoty (č. 235/2004 Sb.) povinnost uschovat daňové doklady po dobu 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo (to znamená, pokud nakoupíte zboží v průběhu roku 2020, musí být faktura uchována do konce roku 2030). Daňový doklad obsahuje následující osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, fakturační adresu, číslo objednávky a evidenci zakoupeného zboží.
 4. Ostatní osobní údaje, které vyžadují váš souhlas a nevztahuje se na ně zákonná povinnost uchování, budou uchovány po dobu 2 let, pokud nebude souhlas odvolán dříve.

V. PRÁVA KUPUJÍCÍHO VE VZTAHU K OSOBNÍM ÚDAJŮM

1. Kupující dále bere na vědomí, že dle článků 15 až 21 GDPR má právo:

a) na přístup k osobním údajům, které sestává z práva získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v článku 15 GDPR;

b) na opravu nepřesných osobních údajů, které se ho týkají, dále s přihlédnutím k účelům zpracování má kupující právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení dle článku 16 GDPR;

c) na výmaz („právo být zapomenut“), které spočívá v tom, že správce bez zbytečného odkladu vymaže osobní údaje, které se kupujícího týkají, jakmile již nebudou potřebné pro účely plnění smlouvy, pokud není dán jiný právní důvod pro jejich další zpracování;

d) na omezení zpracování osobních údajů v případech vymezených článkem 18 GDPR;

e) na přenositelnost údajů dle podmínek článku 20 GDPR;

f) vznést námitku proti zpracování osobních údajů dle článku 21 GDPR.

2. Správce poskytne kupujícímu na žádost informace o přijatých opatřeních v každém případě nejpozději do 15 dnů od obdržení žádosti.

3. Správce se zavazuje poskytnout kupujícímu v případě, že využije své právo na přístup k osobním údajům, bezplatně kromě první kopie zpracovávaných osobních údajů také bezplatnou druhou kopii, pokud o ni kupující požádá.

4. V případě pochybností o zpracovávání osobních údajů má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, který je v této oblasti dozorovým orgánem, a podat k němu stížnost.

5. Prodávající umožní nákup bez registrace, přičemž údaje neregistrovaných kupujících využije výhradně k plnění předmětu smlouvy, nikoliv k marketingovým či obchodním účelům.

PRAVIDLA POUŽÍVÁNÍ COOKIES

I. KDE JE POUŽÍVÁN SOUHLAS

 1. Na stránkách Daniela Kunz používám tzv. cookies. Na této stránce si můžete přečíst detailní info o tom, co to cookies jsou, jak se používají jaké zpracovávám a proč. Také se dozvíte, jak můžete jejich používání zakázat.
 2. Váš souhlas se vztahuje na následující doménu: www.danielakunz.cz
 3. Váš aktuální stav: Souhlas byl přijat.

II. CO TO JSOU COOKIES A JAKÉ JSOU DRUHY

 1. Cookies jsou maličkaté soubory, které váš prohlížeč ukládá k vám do počítače a slouží k tomu, aby si stránky mohly cokoli pamatovat. Jsou běžnou součástí naprosté většiny webových stránek. Funguje díky nim například nákupní košík, přihlášení, uložení průběhu vaší objednávky apod. Tyto cookies ukládají buď přímo naše stránky dzemarna.cz (cookies první strany) nebo moji partneři jako např. Google, Facebook či Mail Poet (cookies třetích stran).
 2. Cookies se obecně dělí na 2 druhy:
 • Dočasné (session cookie): Tyto soubory se ihned po zavření vašeho prohlížeče smažou. Jsou uložené pouze během vaší návštěvy.
 • Trvalé (permanent cookie): Jsou uložené ve vašem počítači pevně definovanou dobu. Tyto cookies slouží například k tomu, abych vás při vaší další návštěvě rozpoznala a rovnou vás přihlásila. Stránky si tak mohou pamatovat vaše přihlášení nebo nákupní košík.

III. JAK JE UDĚLEN SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍ COOKIES?

V horní části mých stránek se zobrazí lišta informující o tom, že moje stránky využívají cookies. Pokud budete pokračovat v prohlížení stránek a zároveň máte ve vašem prohlížeči povolené ukládání cookies, berete tuto skutečnost na vědomí a budu to považovat jako souhlas s užíváním cookies v souladu s těmito pravidly.

IV. JAK COOKIES POUŽÍVÁM A PRO JAKÉ ÚČELY

 1. Cookies nezbytné pro chod stránek – Jak již bylo zmíněno výše. Díky těmto cookies, si stránky pamatují vaše přihlášení, nákupní košík a průběh vaší objednávky.
 2. Cookies přizpůsobující stránky uživatelům – Díky těmto cookies si moje stránky pamatují, zdali už jste se přihlásili do odběru novinek či potvrdili informační lištu. V takovém případě vám znovu nezobrazuji lištu ani formulář k přihlášení. Stránky si také pamatují jak máte přepnuté levé menu, zdali na kategorie nebo na značky.
 3. Cookies pro statistické účely – Díky těmto cookies si můžu během realizace objednávky uložit, odkud jste na moje stránky přišli. Takové údaje využívám k vyhodnocení svých marketingových aktivit a pro statistické účely.
 4. Cookies pro marketingové účely – Pro lepší cílení reklamy a propagace zpracovávám při využití cookies údaje o návštěvě webových stránek a prohlížených produktech/službách. Na jejich základě vám pak můžu doporučovat produkty, o které jste projevili zájem.

VI. TŘETÍ STRANY VYUŽÍVAJÍCÍ SOUBORY COOKIES

1. Třetí strany:

  • Facebook, Inc. – Přihlášení přes Facebook, Vyhodnocování reklam, Remarketing
  • Google LLC – Přihlášení přes Google, Vyhodnocování reklam, Remarketing
  • Mail Poet – Vyhodnocování reklam, Remarketin

2. Cookies používané třetími stranami a způsob použití údajů získaných jejich prostřednictvím se řídí zásadami ochrany osobních údajů příslušných třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že tyto třetí strany mohou informace, které získaly prostřednictvím cookies, zkombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které získaly v důsledku toho, že používáte jejich služby.

VII. JAK ODVOLAD SOUHLAS S POUŽÍVÁNÍM COOKIES

1. Pokud si pouze nepřejete využívat cookies pro reklamu zprostředkovanou některou z třetích stran, je možné upravit nastavení přímo na stránkách zpracovatelů a vašich uživatelských profilech:

2.Váš prohlížeč můžete také přepnout do tzv. anonymního režimu. V takovém případě se ze všech cookies stanou dočasné a ihned po zavření vašeho prohlížeče se všechny vymažou. Můžete tak stránky bez obav využívat a po vašem odchodu vše zapomenou. Údaje z cookies pak nemohou být nijak využity.

3.Ve vašem prohlížeči také můžete zakázat ukládání cookies z mých stránek úplně a to včetně cookies třetích stran. Již uložené cookies je také možné ručně smazat. Toto nastavení se provádí přímo ve vašem prohlížeči. Připojuji návody, jak toto nastavení provést v nejběžnějších prohlížečích:

4.Berte prosím na vědomí, že pokud zakážete ukládání všech cookies z mých stránek, stránky nebudou fungovat správně. Jak bylo zmíněno výše, přestane fungovat košík, vaše přihlášení apod.

5.V případě jakýchkoli dotazů týkajících se využívání cookies mě neváhejte kontaktovat na ja@danielakunz.cz.