Během svého profesního života jsem řídila projekty a procesy v útvaru business architektury a podílela se na změnách a inovacích. V tomhle prostředí jsou pojmy jako „projekt, proces, plánování, vyhodnocování, náklady, výnosy, efektivita, rentabilita“ … naprosto běžné.

Proč?

Nyní se často setkávám s lidmi ze zcela odlišných oblastí, pro které je projektový a procesní svět hůře uchopitelný. Často to jejich podnikání znatelně brzdí.


Vídám jak jejich úžasné nápady často končí ještě před startovací lajnou, nebo se tak tak rozeběhnou a časem ztroskotají.

Pozoruji, že jim v projektech chybí systém a ztrácejí tím drahocenný čas, peníze i klid a chuť pokračovat.

Vnímám, jak si často myslí, že jejich podnikání je malé, příliš na začátku nebo tak specifické, že nepotřebují mít nastavené procesy, nebo o takové možnosti ani nevědí.

Postupem času, jak podnikání roste, přestávají mít čas na rozvoj a řeší jen provozní záležitosti a na život už jim většinou nezbývá čas.

A to je ohromná škoda.

Protože bez základů se dům zhroutí. I podnikání. (Nebo oni sami.)

Mým přáním je přiblížit vám svět business architektury, ukázat vám, jak vnést do podnikání systém, který mu pomůže, aby rostlo na kvalitních základech, ladilo s vámi, aby vše fungovalo efektivně a s lehkostí a vám se dařilo naplňovat své vize.

Ukážu vám nástroje a techniky, kterými toho dosáhnete, ale hlavně vás naučím přemýšlet o svém podnikání z různých úhlů pohledu.

Nabízím pomoc s:

 • Organizací činností, jejich zjednodušováním, delegováním a automatizací

 • Digitální pohodou

 • Přípravou, realizací i koordinací projektu

 • Přípravou a realizací změn

 • Prací a spoluprací na dálku

 • Nástroji pro správu, plánování projektů a on-line spolupráci

 • Zadáním pro tvorbu webu, automatizací i koordinací realizace

Pojďte do toho se mnou, protože:

 • Se rychle zorientuji v prostředí

 • Vidím detaily, souvislosti a mám nadhled

 • Mám:

  – 20 let zkušeností z korporátního světa,

  – 15 let s řízením lidí,

  – 10 let s řízení projektů a procesů v útvaru business architektury, posuzováním a realizací změn a inovací

 • Mám přesah do různých oborů (on-line marketing, bankovnictví, web-development, IT)

 • Všechny projekty pod mým vedením skončily úspěšně

 • Spolupracuji s odborníky na stavbu webů, copywriting, design, tvorbu a propagaci značky, on-line marketing a oblasti IT

 • Umím složit fungující tým a prostředí pro spolupráci

 • Jsem empatická mentorka s reálnými výsledky

 • Vše, co předávám, současně žiju a využívám

Více o mé profesní dráze je k přečtení na profesním profilu Daniela Kunz.

MINI obČASník

KAŽDÉ DRUHÉ ÚTERÝ

MINIMALISTICKÝ VÝLET DO PRACOVNÍHO I OSOBNÍHO ŽIVOTA