Změna je život. Aby se záměr stal skutečností a výsledek se dařilo dlouhodobě udržet, je potřeba víc než rozhodnutí. Rozhodnutí je první krok. A když se k němu přidá silná motivace a funkční systém, podaří se dosáhnout trvalé změny.

Jen rozhodnutí nestačí

Míváme tendenci vrhat se do změn ve velkém, někdy bez rozmyslu, souvislostí, systému a motivace. Stanovujeme si velké cíle a nedaří se nám je naplňovat. Domníváme se, že až dosáhneme cíle, budeme se cítil lépe, šťastní.

K tomu, aby se změny dařilo realizovat (nejen ty novoroční) a výsledky dlouhodobě udržet, je potřeba víc než jen rozhodnutí.

Ať už jste se někdy rozhodli pracovat méně, víc sportovat, jíst zdravě, snižovat odpad, zapracovat na psycho hygieně, nebo udržovat prázdnou e-mailovou schránku, či neprokrastinovat na sociálních sítích, jak vaše rozhodnutí dopadlo?

Jak změna probíhala? Šlo to hladce? Jak dlouho jste výsledek udrželi funkční? Co byl ten důvod, proč jste změnu dotáhli do konce? Jak jste se potom cítili? Nebo naopak, proč se vám některá změna nezdařila?

Typickým příkladem změn, které se nedaří, jsou novoroční předsevzetí. Už jste si někdy řekli … od Nového roku, od příštího týdne, od zítřka začnu … A vaše rozhodnutí skončilo dřív, než začalo? Nebo jste ho nedotáhli do konce?

Mám pro vás 8 tipů, které vám pomůžou k úspěchu na cestě změn.

1. Zapomeňte na cíle

Cíl dosáhnete a často se stává, že se vrátíte zpět do zajetých kolejí. Pokud vás jeho ambicióznost neodradí v průběhu, či už na začátku.

Mnohem smysluplnější strategií je mít záměr/vizi, kým se v životě chcete stát, jaký život chcete žít. A malými kroky postupovat k dosažení trvalých změn, které povedou k naplňování záměru/vize. Den za dnem. Krůček po krůčku.

Cesta je cílem.

Příklad: Mou vizí je žít spokojený svobodný život, dělat smysluplné činnosti, a to v souladu a s ohledem na přírodu. Pro každý rok si teď dávám několik priorit, které vedou mé kroky tímto směrem. Během roku dělám taková rozhodnutí a změny, které jsou v souladu s těmito prioritami.

2. Najděte si silné proč

Motivaci vám zajistí silné proč. Proč je základem pro odstartování procesu každé změny.

Je vaším důvodem ke změně novoroční předsevzetí, nebo ještě hůř, že byste něco měli dělat? Tak neplýtvejte energií a zůstaňte, kde jste. Obvykle taková změna moc dlouho nevydrží. Pokud vůbec začne. Ale je možné, že budete mít štěstí.

Potřebujete důvod. Silný důvod, proč to děláte. Silné proč, pomáhá změnu nastartovat, i ji dlouhodobě udržet. Proč vás znovu nakopne, když s tím budete chtít skončit. A ten okamžik přijde, to si pište. Proč vám připomene, z jakého důvodu jste začali a kvůli čemu dává smysl změnu dotáhnout.

Příklad: Mou vizí/záměrem je dělat smysluplné činnosti. Zjistila jsem, že mi zpracování e-mailů zabírá neúměrné množství času (mám několik schránek, chodí mi do nich spoustu „balastu“, e-maily zpracovávám bez nejednotně), a proto chci změnit systém práce s e-maily. Získaný čas bych ráda věnovala svému vzdělávání v angličtině (což je jedna z mých hlavních priorit pro tento rok). Vím, že pokud se v ní posunu, otevře mi to nové možnosti pro naplnění vize svobodného života.

3. Říkejte ne všemu, co nemá prioritu

Do našeho života vstupují nové a nové informace, podněty, nápady, příležitosti, které nás zahlcují, a dokáží odvést pozornost od realizace změny. Říkejte NE všemu, co teď není prioritou.

Držte fokus na tom, co jste si jako prioritní vybrali, a na tom pracujte. Nebudete zahlcení, vystresovaní, a snáze se vám podaří realizovat změny, kterým jste dali ANO.

Příklad: Prioritou pro tento měsíc je pracovat na systému zpracování e-mailů. Úkoly, na kterých pracuji, by k tomu měly vést.

Do e-mailu mi přistane super výhodná nabídka online kurzu na ovládnutí sociální sítě Linked in, která mi slibuje úžasné přínosy pro rozvoj businessu. Tomuhle tématu se sice chci věnovat, ale není to pro tento měsíc má priorita.

I když by se “to možná hodilo”, řeknu NE a soustředím pozornost na úkoly, kterým jsem prioritu dala.

4. Zlepšujte procesy

Změny dosáhnete snáz, pokud ji promítnete do svých procesů, a ty budete neustále zlepšovat.

Jestli jste procesům dosud nevěnovali pozornost, neznamená to, že žádné nemáte. Věřte, že máte. Začněte se jimi zabývat, přemýšlet o nich a neustále je zlepšovat a zjednodušovat. Získáte kontrolu nad tím, co děláte.

Příklad: Každý den zpracovávám emaily. Pokaždé k jejich zpracování přistupuji ad-hoc a jiným způsobem (nemám jednotný systém, netřídím je). Pokaždé musím znovu přemýšlet o tom, co bych s emailem mohla udělat. A občas některý zapomenu zpracovat. Proces mi trvá neúměrně dlouhou dobu a mám v něm chybovost.

Upravím ho a budu postupně vylepšovat na základě poznatků z jeho používání. Každé ráno zpracuji všechny příchozí emaily, abych měla prázdný inbox. Půjdu postupně odshora jeden za druhým. U každého emailu se hned rozhodnu, co s ním udělám (smažu, vyřídím hned pokud trvá vyřízení do 2 minut, přesunu do seznamu úkolů na později, založím do složky, aj.).

5. Malé kroky místo velkých skoků

Změnu zrealizujete snáz, pokud bude postupná. Po malých krocích. Velké plány často končí hned na začátku.

Rozkouskujte slona (obrazně) a postupujte po malých systematických krocích. Uvidíte ten rozdíl. Získáte dřív výsledky, a to vás bude motivovat k pokračování.

Příklad: Rozhodla jsem se, že chci méně času věnovat zpracováním e-mailů. Do schránky mi však chodí 50 newsletterů měsíčně. Na jejich zpracování strávím (něco hned smažu, něco projdu, něco si přečtu) v průměru 2 minuty/1ks, tj. 100 minut měsíčně (20 hodin ročně) na všechny. To už je pořádný balík, co?

Zpracovat najednou všechny newslettery (rozhodnout se o tom, jestli pro mě dává smysl, chci ho nadále odebírat, nebo jeho odběr zrušit), by mohlo zabrat třeba 2 hodiny času v kuse. Hrozí situace, že se to bude v budoucnu opakovat, pokud neupravím proces.

Nový proces – u každého příchozího newsletteru se rozhodnu, jestli ho chci i nadále odebírat a případně odběr zruším. Zabere mi to pár minut denně. Postupem času dojdu k vyčištění emailu a nový balast mi nebude přibývat.

6. Méně je více

Nerealizujte mnoho změn najednou. Vyčerpá vás to a demotivuje. Držte fokus na jedné změně. Až se vám podaří uvést jí v život a funguje, začněte se věnovat změně další.

Budete-li se současně držet i předchozího doporučení, pak se vám i tak bude dařit realizovat velké množství změn.

Příklad: Začnu měnit systém zpracování e-mailů. Další prioritou je nastavit systém propagace na sociálních sítích.

Nejprve zreviduji stávající systém zpracování e-mailů, najdu jeho nedostatky a navrhnu si systém nový. Začnu ho používat. Jakmile si ověřím, že funguje, začnu rozpracovávat další prioritu.

7. Vytvářejte funkční návyky

K dlouhodobému udržení změny je potřeba funkční návyk. Díky návykům se budete systematicky posouvat k trvalým změnám, měnit sebe a svůj život směrem, kterým jdete.

Jakmile získáte návyk (obvykle to trvá 3 týdny až měsíc), můžete si zatleskat. Máte vyhráno. Do té doby na vás budou vyskakovat různé překážky, bubáci a budou chtít vaše snažení překazit. V ten okamžik nastupuje „Proč“, které vám připomene důvod, kvůli kterému stojí za to vydržet.

Příklad: Nastavila jsem si proces zpracování e-mailu. Vytvořila jsem si check list kroků, abych je prováděla ve správném pořadí a na něco nezapomněla. Každý den v plánovaný čas jdu zpracovávat e-maily a postupuju podle seznamu kroků.

Občas mám chuť e-mail odložit a zpracovat ho později. Připomenu si důvod, proč jsem se do této změny pustila a večer vyjádřím vděčnost za to, že jsem další den vydržela.

Po měsíci už vše skvěle funguje. Vše dělám automaticky. A zapracovala jsem i pár nových změn.

8. Hledejte funkční systém

Systémů, jak pracovat se změnou, prioritami, návyky existuje celá řada. Neexistuje jeden funkční systém pro všechny. Postupným vylepšováním svých procesů a návyků však dospějete k systému, který vám bude fungovat a vyhovovat. A to je účel.

Buďte trpěliví, dejte si čas každou změnu zažít a usadit, abyste zjistili, jestli funguje a výsledek vás uspokojuje. Nebojte se ukončit to nefunkční a nevyhovující, i když jste tomu věnovali čas.

Pracujte systematicky na svých systémech fungování a stanete se paní/pánem svého času i života.

Kde se dál vzdělávat

Zdroje a literatura pro další rozvoj:

Jaké jsou důvody toho, proč se vám nedaří změny realizovat? Co funguje v životě změn vám? Využíváte nějaký systém nebo máte svůj vlastní přístup, který vždycky zafunguje? Podělte se se svými zkušenostmi do komentáře.

MINI obČASník

KAŽDÉ DRUHÉ ÚTERÝ

MINIMALISTICKÝ VÝLET DO PRACOVNÍHO I OSOBNÍHO ŽIVOTA